Custom Query (171 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 171)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#93 fixed setup.py install --record-rpm lists _yaml.so even if not build xi werner.ho@…

Reported by werner.ho@…, 6 years ago.

Description

pyyaml version 3.06. the bug wasn't there in 3.05

I'm installing pyyaml with the following command to create an rpm package:

python setup.py install --prefix=%{_prefix} \
		--root=$RPM_BUILD_ROOT \
		--record-rpm=INSTALLED_FILES

Inside the file INSTALLED_FILES the _yaml.so file is listed even if that file is not installed.

/usr/lib64/python2.5/site-packages/yaml/resolver.pyc
/usr/lib64/python2.5/site-packages/yaml/scanner.pyc
/usr/lib64/python2.5/site-packages/_yaml.so
/usr/lib64/python2.5/site-packages/PyYAML-3.06-py2.5.egg-info
%dir /usr/lib64/python2.5/site-packages/yaml

Workaround: Either remove that line from the file before packaging or just do not use the file listing.

Regards Werner

#343 invalid SPAM xi veronique_bottomley@…

Reported by veronique_bottomley@…, 3 months ago.

Description

Are you really interested in Breast Augmentation? Toronto plastic surgeons concur that breast implants are among the most popular processes performed. Patients are nearly always thrilled with the results, but when Abreast Augmentation is done poorly, it can be a very difficult encounter. It really is absolutely crucial to select a Board-certified plastic surgeon with expertise and proper training credentials. This really is not a cookie-cutter procedure. Breast Implant operation should be thought of as an activity to match a patient with the proper implant type, size, and surgical strategy, centered on her wishes, and anatomical findings.

What Abreast Augmentation Does

Breast Augmentation will help you gain a completer breast size, and more pleasing breast contour. It can be used to improve unevenness, and also supply a bit of face lift. Breast implant surgery is accomplished by placing a breast implant  underneath the soft tissues of the chest (most typically under the muscle). The implant might either be full of silicone or saline.

Who is a prospect for Breast Implants?

You could reap the benefits of Breast Augmentation if:

You want to have a larger size You've got uneven breast sizes You might have a little amount of breast drooping with volume decline.

Patients should be normally fit and comparatively healthy; we constantly makes an evaluation of your general wellbeing and suitableness before undergoing any kind of surgical procedure. Smokers should quit smoking at least 14 days before operation Patients who are breastfeeding should wait 4-8 months after finishing lactation before having operation so your true breast size can be determined An individual should have reasonable expectations. about what can be realized though Breast Augmentation

Breast implants come in two varieties: saline and silicone.

Saline breast implants are full of IV fluid. They are more affordable and need a smaller incision for positioning. They may not be appropriate for quite thin patients due to a higher hazard of rippling and tend sense slightly less natural than silicone breast implants.

Silicone breast implants are filled with silicone gel. They sense the most basic, and are suitable for patients who desire the least threat of rippling. They are more pricey than saline implants, and need a slightly longer incision for placement

Each variety of implant has its benefits over the other,  summarized below. Your selection of implant kind may be affected by these differences; you might also provide other personal factors that lead you for your decision. During your consultation, we are going to do a methodical evaluation, and make propositions to help direct you through the procedure.

No matter which type of implant you select, patients should understand that breast implants may deflate in the long term. The deflation threat is approximated at 1% per yr they have been placed, and most patients have a typical implant 'lifetime' of 10-20 years.

Within the silicone implant class, there are two types of implants: exceptionally cohesive and reasonably cohesive silicone gel implants. The highly cohesive gel implants are the latest variety. The silicone inside a very cohesive implant will not flow or leak, even when the implant shell is undermined. This implant has been termed the 'gummy bear' implant in the media.

Due to its firmer consistency and skill to hold shape, the gummy bear implants are fabricated as a 'teardrop' contour (which isn't possible with regular silicone implants). The gummy bear implant is somewhat firmer, and proceeds less naturally when compared to your regular silicone implant. The gummy bear implants are somewhat more pricey than regular silicone implants.

If you have any queries about in which and how to use  breast augmentation toronto, you can contact us at the webpage. In December 2011, Allergan launched a brand new sort of gummy bear implant which has some new attributes. Most somewhat, the new Allergan Inpsira line of highly cohesive gel implants features implants that have a smooth shell area. The sleek surface supplies a considerably more cellular augmented breast when put next to the present gummy bear implants. Another critical difference is the smooth gummy bear just comes in a spherical shape. Present gummy bear implants and both the newer have particular advantages and minuses: the present gummy bear implants have a marginally more normal teardrop form but less freedom, the newer  gummy bear implants move considerably more naturally but have a slightly more rounded appearance. Both are great alternatives for breast augmentation because the worries about silicone leakage are significantly reduced.

Ascertaining which variety is be better for you depends on several factors which we are going to value and review, so which you can make an educated choice about silicone breast implants.

#313 invalid SPAM xi verenaweld@…

Reported by verenaweld@…, 4 months ago.

Description

" Den första ( SMS ) inteckning var givet i mitten från mars 2006 , " uppgav Janne Åkerlund , en talesman för Sveriges indrivning tjänst Kronofogden , inklusive att första bill samlare var skickades ut enbart tre månader efter .

Sedan dess , det belopp av un - ersätts text koncept lån har skjutit i höjden : 2007 , blev Kronofogden i uppdrag att insamling skulder från 20.000 sådana lån , 35,9 % varav beviljades till individer i åldern 18 till 25 .

" det finns anledning vara allvar berörda om det utveckling , " chef för det svenska Konsumentverket , Gunnar Larsson , informeras AFP .

I helt nya utlåning systemet , han fordringar , har gjort det möjligt människor vanligtvis avstängda från emot lån, nej - och liknande tonåringar tillsammans med andra reducerat - intäkter grupper , för att låna pengar i nolltid nivå .

Men då lånen , på vanliga uppgår till 3.000 kronor , tillsammans med medeltal arvode om 500 kronor och räntebetalningarFemtio kronor , borde likaså vara ersätts av en halsbrytande hastighet bara 30 dagar .

Och när lånen inte ersätts i tid ,  gäldenärer så är " instängd " i en ond skuld grupp och är många fall tvingad till ta  nya lån till betala tillbaka de skyhöga räntesatser och sena avgifter som följer , Larsson och Åkerlund förtydligas .

" Lånen beviljas för en månad och på avslutningen av månaden det finns bara inte tillräckligt kassa till betala tillbaka lånet och den laddning , " nämns Larsson , ringa på långivare till bättre deras kredit - kontroller före ger pengar .

Carl Rosenbaum , en talesman för Mobillan Sverige , det initialt affärs till erbjudande SMS- lån på den skandinaviska region 2006 , insisterade ändå att kritik " . överdrivna " var

Han påpekade att lån, som likaledes finns i många europeiska nationer och USA , har rätt - erhållits av svenskarna , berömd för hög konsumtion customes och upphetsad tidiga - adaptrar för helt ny teknik .

" Den enorm framgång ( för SMS- lån ) fångad myndigheterna genom överraskning , och ... de inte riktigt vet vägen till handtag detta , " Rosenbaum uppgav , beskriva den kritik .

Han insisterade den typisk ålder av hans fast s kunder var 32 , att deras skatte scenario granskades innan de fick en lån , och att företaget s osäkra fordringar räntan var mindre än 2,0 % , " som är mycket lägre än andra företag i oprioriterade kredit - marknads . "

Hans kommentarer är osannolikt att lugna svenska myndigheter , som är så orolig om på ut - of-control skuld uppbyggd bland några ungdomlig och låginkomsttagare svenskarna att de i januari förbjudna räntebetalningar överlägsen till pris från original lånet .

Den Huvud risk från ny ge systemet är att det ger människor " till möjlighet få kontanter verkligen , mycket snabbt , där kommer stimulerande impulsiva aktiviteter utan väger , " enligt Åkerlund .

Och det finns säkert mycket folk entusiastisk för lite snabb kontanter på den beröring av cell telefonknappen .

det finns mycket 30 liknande företag konkurrerar om kunder i USA numera , Medan Mobillan Sverige var enbart av på marknaden när lånen dök i Sverige i mars 2006 .

Reklam för sms-lån lockar allt : med högt färgade advertisinges ger snabb kontanter i tunnelbanor , på busshållplatser samt av på street , och i tidningar och på TV .

" Ungdomar är utsätts till spänning ( till använda upp ) som Muchas vuxna med heltid sysselsättning , " uppgav Dick Forslund , ekonom planering doktorsexamen avhandling av Stockholm högskolan av Näringsliv , påpekade att för  personer med liten eller ingen inkomst , sms-lån kan se ut ett lätt fix till deras konsumtions elände .

" . Ärendet är det är enkel och snabb . De ( unga folks ) är utför innan du tänker på de effekter , " Amy Tran , en 20 - åriga elev , informerade AFP på Stockholms köpa centrum .

" De vill till köpa kläder , gå till den barer , restaurang , reser ... just nu och kanske inte i en eller två månader , " hon nämns .

If you have any issues pertaining to exactly where and how to use låna utan uc med betalningsanmärkning ( visit this weblink), you can call us at our web site.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracQuery for help on using queries.